REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS WE FROMBORKU

Powiat Braniewski w 18 września 2020 roku podpisał umowę z Caritas Archidiecezji Warmińskiej w sprawie realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III Obszar F”. W ramach tego programu Powiat Braniewski otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80 % kosztów na realizację Projektu „Remont i modernizacja pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku” tj. 116 520,80 zł, pozostałą część wydatków tj. 20% realizacji zadania Caritas pokrył ze środków własnych.

Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku odwiedzili w celu obejrzenia rezultatów działań projektowych Karol Matyka Starosta Braniewski, Mirosław Kudliński Wicestarosta Braniewski oraz Małgorzata Dunajska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Jolanta Janulewicz specjalista ds. rehabilitacji społecznej Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej. Gospodarz placówki, Dyrektor ks. Krzysztof Jabłoński oprowadzał przedstawicieli Powiatu Braniewskiego oraz Redaktora Naczelnego „Posłańca Warmińskiego” ks. Dariusza Sonak wskazując na pozytywne zmiany jakie nastąpiły w WTZ we Fromborku.

Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej we Fromborku przeszedł remont. Zainstalowano windę przyschodową, aby osoby z niepełnosprawnościami miały ułatwiony dostęp do pomieszczeń na piętrze. W trakcie remontu wyposażono pracownię gospodarstwa domowego w nowy sprzęt AGD i meble kuchenne. Pomieszczenia wszystkich pracowni zostały odmalowane, odnowiono podłogi oraz kupiono nowe wyposażenie (stoły i szafy) gdyż były już mocno zużyte i zniszczone.
W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczy 30 osób. Korzystają z pracowni rehabilitacji ruchowej, ogrodniczo-florystycznej, gospodarstwa domowego, krawieckiej oraz komputerowej, arteterapii i rękodzieła artystycznego.

Od przyszłego roku uruchomiona zostanie dodatkowa – wspierająca uczestników w życiu codziennym i zawodowym. Na bieżąca działalność w 2021 roku nowej pracowni Powiat Braniewski przeznaczył 12 053,33 zł, co stanowi 10% kosztów jej utrzymania, pozostałą część finansuje Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.