REMONT PRZYGRANICZNEJ DROGI W ŻELAZNEJ GÓRZE

Do końca lipca tego roku wyremontowany zostanie odcinek drogi w Żelaznej Górze. To fragment większej całości — drogi powiatowej wiodącej z Gronowa do Górowa Iławeckiego.

16 lutego Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie podpisał umowę z wykonawcą robót. Jest nim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Całkowity koszt przebudowy niemal półkilometrowego odcinka drogi wyniesie ponad 1,2 mln złotych. W tym połowa to dofinansowanie z budżetu państwa, zaś 145 tys. złotych pochodzi z budżetu Gminy Braniewo. Resztę pieniędzy wykłada Powiat Braniewski.

— Planujemy całkowite rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie pełnej konstrukcji jezdni o szerokości 6 metrów — mówi Wojciech Skiba, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie. — Oprócz tego między innymi wykonany zostanie chodnik, zatoka dla autobusów czy przejście dla pieszych.

To wszystko ma na celu poprawę bezpieczeństwa — tak kierowców, jak i pieszych.

Droga w Żelaznej Górze jest spękana na niemal całej długości. To oznacza, że konstrukcja jezdni jest zbyt słaba do przenoszenia obciążeń zwiększonym ruchem pojazdów.

— Powstałe ubytki były do tej pory przykrywane łatami z masy bitumicznej, ale na dłuższy czas to i tak nie wystarczy — przyznaje dyrektor Skiba. — Konieczne jest wzmocnienie nawierzchni, również ze względu na to, że zabudowę obrzeżną drogi stanowią budynki wielorodzinne i jednorodzinne.

Na remoncie skorzystają także piesi, którzy do tej pory poruszali się po gruntowym poboczu. Gdy padał deszcz — chodzili po drodze. Teraz powstanie chodnik z kostki betonowej, będzie także przejście dla pieszych, przy którym zamontowane zostaną lampy solarne.

Oprócz wspomnianych wyżej prac planowana jest także przebudowa skrzyżowań, zamontowanie tzw. uspokojenia ruchu drogowego, poprawa odwodnienia, nowe oznakowanie (pionowe i poziome) oraz zjazdy z drogi (także brukowe i z kostki betonowej).

Mirosław Kudliński, etatowy członek Zarządu Powiatu Braniewskiego:

— Przede wszystkim zależy nam na poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego na drodze, która została zdewastowana podczas budowy przejścia granicznego w Grzechotkach i drogi S22.

Jej przebudowa jest kontynuacją wcześniejszych prac, wykonywanych w ramach zadania „Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo – Górowo Iławeckie”. W 2015 r. wyremontowany został odcinek z Żelaznej Góry do Grzędowa.

Droga ta jest bardzo istotna z punktu widzenia operującej na niej Straży Granicznej. Łączy ona bowiem ze sobą trzy przejścia graniczne: Gronowo, Grzechotki i dalej Bezledy. Stąd uważamy ją za strategiczną i bardzo istotny jest jej dobry stan.

Dlatego także Zarząd Powiatu Braniewskiego przeznaczył 70 tys. złotych na opracowanie dokumentacji na pozyskanie środków na remont kolejnego odcinka tej drogi: z Grzędowa do Krzekot.