REMONTY DRÓG I MOSTU

Aktualnie trwają remonty bieżące dróg powiatowych, prowadzona jest wycinka zakrzaczeń przydrożnych, frezowanie pni, korytowanie i uzupełnianie poboczy kruszywem .
– Prowadzone są również prace przy inwestycji pn. ,,Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1342N remont mostu na rzece Pasłęka Bardyny” – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński. Most zamknięty będzie do dnia 31 maja 2020 r .
Objazdy odbywają się drogami wojewódzkimi nr 507, 513, i 509.