REMONTY DRÓG I NOWY SPRZĘT

Powiat Braniewski wykonuje wiele zadań wpływających na poprawę warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych, a to znacząco przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowników. Prowadzone prace przyczyniają się do poprawy stanu technicznego jezdni, a także zwiększają komfort podróżowania.

Planowe prace remontowe zostały wykonane na następujących odcinkach dróg powiatowych: 1328N odc. Krzewno – Krasnolipie, 1395N odc. Jachowo – Lutkowo, 1338N odc. Księżno – Bronki, 1324N odc. DW 510 – Jarzeń, 1352N odc. Kowale – Glądy, 1381N odc. Pierzchały – S22, 1391N odc. m. Lipowina; S22- Gronówko, 1348N odc. Gładysze – Tatarki, 1389N odc. Ławki – Sopoty, 1346N odc. m. Radziejewo, 1375N odc. m. Ronin, 1308N odc. Wielkie Wierzno – Baranówka, 1322N odc. Piele – Grabowiec, 2312N ul. Jagiełły w Braniewie, 2309N ul. Długa w Braniewie, 1158N odc. Janiki Pasłęckie – Słobity.

— Prace związane z remontami dróg obejmowały wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz wykonanie warstwy ścieralnej wraz z wykonaniem poboczy – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.
Wartość wykonanych prac to kwota ponad 2 mln złotych.

W ramach rządowego wsparcia prace prowadzone będą na następujących drogach powiatowych: Nr 1330N odc. Chruściel – Dąbrowa, Nr 1381N odc. Zawierz – Wielewo. Termin rozpoczęcia prac zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku, zakres prac na w/w odcinkach będzie obejmował m.in. wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz wykonanie warstwy ścieralnej wraz z wykonaniem poboczy.
Łączna kwota rządowego dofinansowania to 3.3 mln złotych.

Ponadto Zarząd Powiatu Braniewskiego zakupił nowy sprzęt na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych Braniewie. Posypywarkę do piasku, która w okresie zimowym będzie pracowała na chodnikach w mieście Braniewie oraz nowy rębak do krzaków.

Galeria zdjęć