REMONTY DRÓG POWIATOWYCH

Systematycznie poprawia się jakość dróg w Powiecie Braniewskim. Zarząd Powiatu Braniewskiego pozyskuje fundusze na kolejne remonty, dokładając także pieniądze z własnego budżetu.

Remonty dróg to nie tylko ich przebudowa i nowa nawierzchnia asfaltowa. Takie właśnie prace zostały w ostatnim czasie wykonane na odcinku Piele-Zagaje i Wyszkowo-Piotrowiec w gminie Lelkowo (położona tam została warstwa wyrównująca i ścieralna). Przebudowano także drogę w Wilknitach, w obrębie skrzyżowania (tu prace zostały przeprowadzone dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

W Powiecie Braniewskim przeprowadzone zostały również inne inwestycje drogowe.

To między innymi poprawa odwodnienia, wiążąca się z oczyszczeniem rowów przy drogach – prace takie wykonane zostały w Ławkach i Dębinach w gminie Wilczęta — mówi Mirosław Kudliński, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego. — Wykonane zostały także prace na ul. Grota Roweckiego. Dzięki umocnieniu pobocza powstały tutaj dodatkowe miejsca postojowe.

Również w Braniewie poprawiono stan nawierzchni na ul. Świętokrzyskiej, wykonując tam jej uszczelnienie, poprzez położenie cienkiej warstwy bitumicznej.

W Spędach (gm. Wilczęta) trzeba było naprawić wypłukane pobocze – uzupełnić je kruszywem kamiennym i uszczelnić grysem i emulsją.

Zajęto się także regulacją zapadniętych kratek kanalizacji deszczowej w jezdniach ulic w Braniewie, czy ścięciem zawyżonych poboczy i poprawą odwodnienia (na drodze Bornity-Augustyny, w gm. Pieniężno).

Oprócz tych wszystkich wymienionych powyżej prac na bieżąco prowadzona jest wycinka krzaków i koszenie na całej szerokości pasów drogowych wzdłuż trasy rowerowej, jak również sprzątanie nawierzchni ulic — mówi Mirosław Kudliński.

Remonty, które nas czekają – mówi Starosta Braniewski Leszek Dziąg.

Jeszcze w 2017 roku przebudowana zostanie droga powiatowa jaką jest ul. Szkolna w Pieniężnie, prace będą prowadzone na drogach w Ułowie i Starej Pasłęce (gm. Braniewo), jak również w Lubnowie (gm. Płoskinia). Wykonany zostanie również remont ul. Błotnej w Braniewie (na odcinku od ul. Staszica do ul. Armii Krajowej).