REMONTY DRÓG W BRANIEWIE I POWIECIE BRANIEWSKIM

Dobre wieści dla mieszkańców Braniewa i powiatu braniewskiego. Samorząd otrzymał 4 mln. dofinansowania na remonty dróg i mostu. Są to roczne i wieloletnie zadania, co stanowi 50 % dofinansowania.

FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W RAMACH NABORU WNIOSKÓW NA 2019 r.. ZADANIA WIELOLETNIE:

– Powiat Braniewski: Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1342N odc. Pakosze – Pieniężno. 2019-2023 r. wartość inwestycji 1 890 000zł
– Powiat Braniewski: Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1385N odc. Płoskinia – Pakosze.
2019 – 2023 r. wartość inwestycji 2 405 000 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano firmę , która w miesiącu maju 2020 r. rozpocznie prace na DP 1342Ni 1385N

FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W RAMACH NABORU WNIOSKÓW NA 2020 ROK. ZADANIA ROCZNE:
– Powiat Braniewski:Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N ul. Stefczyka w Braniewie Etap I. 2020 r. wartość inwestycji 1 500 000 zł
– Powiat Braniewski: Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1344N odc. Kajnity – Pieniężno Pierwsze. 2020 wartość inwestycji 840 000 zł

50 % dofinansuje w/w inwestycje Powiat Braniewski w kwocie 4 000 000 zł

Program będzie istotnym wsparciem w realizacji naszych zadań. Weźmiemy również udział w kolejnych naborach – zapowiada Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński

Powiat braniewski przygotowywuje dokumentację techniczną na remonty dróg na terenie powiatu braniewskiego w 2020 r.

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1330N odc. Chruściel – Dąbrowa

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc. Krzekoty – Wyszkowo

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc. Pakosze – Bornity

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1165N odc. Frombork – Bogdany

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N odc. Zawierz – Wielewo

Bardzo ważną inwestycją dla mieszkańców powiatu braniewskiego, Straży Granicznej oraz sąsiednich Powiatów jest przebudowa drogi powiatowej nr 1393 N na odcinku od Żelaznej Góry do mostu na rzece Omaza wraz z wjazdem na drogę S22. Obecnie kończy się opracowywanie programu funkcjonalno – użytkowego na w/w odcinek.

Kolejny już rok Powiat Braniewski wykonuje zadania wpływające na poprawę warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych, co znacząco wpływa na poprawę stanu technicznego dróg jak i bezpieczeństwa użytkowników w ramach tz. nakładek – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński

Remontowane odcinki dróg:

-Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2355N ul. Błotna we Fromborku

– Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1346N m. Radziejewo

– Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1322N odc. Piele – Grabowiec

– Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1348N odc. Gładysze – Tatarki

– Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1157N odc. Stare Siedlisko – Książki

– Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1352N odc. Kowale – Glądy

– Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1395N m. Jachowo