ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Tego dnia wszyscy wspominają ten najważniejszy akt prawny – drugi na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Tradycyjnie obchody 3 maja rozpoczęły się mszą św. za Ojczyznę i złożeniem kwiatów na Rondzie gen. Andersa i Skwerze Sybiraków – następnie mieszkańcy powiatu, zaproszeni goście i samorządowcy udali się do Braniewskiego Centrum Kultury na patriotyczną akademię.

Podczas tego spotkania Starosta Braniewski Leszek Dziąg odniósł się do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Przypominając, że obowiązuje ona do dzisiaj, jedynie z niewielkimi poprawkami.

— Jest to argument, że konstytucję pisze się propaństwowo, na przyszłość — mówi starosta Leszek Dziąg. — W konstytucji opisuje się funkcjonowanie państwa i społeczeństwa. Prawa, wolności, ale także obowiązki. Konstytucja nie powinna być uchwalana i zmieniana pod potrzeby bieżącej władzy, bo tak wygodniej, bo czasami można pójść na skróty. Konstytucja powinna być szanowana, powinna definiować państwo i nie powinna być chwilowa.

Obchody święta ustanowienia Konstytucji 3 Maja zakończył koncert patriotyczny w wykonaniu sekcji z Braniewskiego Centrum kultury.