Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczestnicy uroczystości trzeciomajowych

W niedzielę, w Bazylice Mniejszej w Braniewie uroczystą mszą świętą zainaugurowano obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. została uznana za święto narodowe. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 r. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ponownie w 1990 r.

Na uroczystości był obecny poseł na Sejm RP Wojciech Penkalski. Jak co roku w uroczystości wzięli udział przedstawiciele Samorządu Powiatu Braniewskiego: Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Leszek Kłębucki, Wicestarostowie Artur Mieczaniec i Mirosław Kudliński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogdan Pochodaj , Członek Zarządu Powiatu Władysław Hruszka, władze miasta Braniewa, środowiska kombatanckie, służby mundurowe oraz organizację społeczne działające na terenie Powiatu Braniewskiego.

Po nabożeństwie poczty sztandarowe w asyście Kompanii Honorowej 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej wraz z mieszkańcami przybyłymi na uroczystość udały się na Rondo gen. W. Andersa i Skwer Sybiraków aby złożyć wieńce pod znajdującymi się tam obeliskami.

Następnie uroczystość przeniosła się do Braniewskiego Centrum Kultury, podczas której Starosta Braniewski Leszek Dziąg wręczył wyróżnienia dla osób zasłużonych dla naszego Powiatu oraz stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i za szczególne osiągnięcia sportowe.

Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali: Wojciech Jaroszek, Janusz Moskal oraz Andrzej Zieliński.

Odznaki honorowe „Za zasługi dla Turystyki” przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki otrzymał Mirosław Nogal – aktywny członek PTTK w Braniewie oraz Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie.

Wśród nagrodzonych znaleźli się także Aneta Jaszczuk i Wiesław Turski – przedstawiciele Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropelka” w Braniewie, którzy otrzymali dyplomy od Starosty Braniewskiego za zaangażowanie i dotychczasową działalność na rzecz Klubu i pomoc dla drugiego człowieka

Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymali:

 1. Kinga Byk – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Pasłęku
 2. Agata Paulina Białkowska – uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu
 3. Aleksandra Słoma – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie
 4. Kamila Rozmarynowicz – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Pasłęku
 5. Kinga Świokło – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Elblągu
 6. Aleksandra Podgórska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Elblągu
 7. Kamila Ewa Bunda – uczennica III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 8. Natalia Gradel – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Warmii w Ornecie
 9. Karol Paweł Ignatowski – uczeń Technikum kształcącego w zawodzie technik spedytor w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie
 10. Kamila Magdalena Smaga – uczennica Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
 11. Jan Grzegorz Smusz – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Elblągu
 12. Mateusz Waszczyszyn – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
 13. Hanna Krajnik – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Elblągu
 14. Laura Przysowa – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Pasłęku
 15. Maja Sośnicka – uczennica Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Pasłęku

Stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe otrzymali:

 1. Andrzej Michał Łogin – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta w Pieniężnie
 2. Ewa Ryś – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta w Pieniężnie
 3. Jan Kuberski – uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie

Na uroczystości Starosta Braniewski oraz Burmistrz Braniewa podziękowali bohaterom Michałowi Solińskiemu i Rafałowi Orzechowskiemu, którzy w lutym tego roku wykazali się ogromną odwagą ratując życie tonącej w rzece Elbląg kobiety.

W tym dniu został także wyróżniony Starosta Braniewski Leszek Dziąg Złotą Honorową Odznaką PTTK przyznaną przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie. Odznakę wręczyła Sekretarz Oddziału PTTK w Elblągu Barbara Krajnik.

Podczas uroczystości wręczenia odznak za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych nadanych przez Kapitułę Orderu Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk. dr hab. Ryszarda Sobierajskiego dokonała porucznik Janina Filipska prezes Związku Inwalidów Wojennych RP Koło w Braniewie i mgr Władysław Kawiecki Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejskiego w Braniewie.

Odznaczenia resortowe oraz nagrody i wyróżnienia wręczyła także Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

Na koniec uczestnicy uroczystości obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie.