ROZMAWIANO NIE TYLKO O MUNDIALU

W Powiecie Braniewskim gościła Renata Szczęch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podsekretarz spotkała się ze Starostą Braniewskim Leszkiem Dziągiem, wizytowała także przejścia graniczne.

Robocza wizyta podsekretarz stanu w MSWiA była głównie związana ze zbliżającymi się mistrzostwami
w piłce nożnej w Rosji. Cztery mecze zostaną rozegrane w Kaliningradzie, stąd istnieje prawdopodobieństwo zwiększonego w tym czasie ruchu na polsko-rosyjskiej granicy.
Renata Szczęch odwiedziła drogowe przejście graniczne w Gronowie, a także Placówki Straży Granicznej
w Grzechotkach i Bezledach. Zapoznała się z organizacją oraz infrastrukturą przejść granicznych, a także
z praktycznymi aspektami kontroli ruchu granicznego oraz systemami teleinformatycznymi służącymi do odprawy podróżnych. Na koniec omówiono specyfikę ochrony granicy państwowej z obwodem kaliningradzkim.
Podsekretarz stanu odwiedziła także Braniewo i spotkała się ze Starostą Braniewskim Leszkiem Dziągiem.
— Rozmawialiśmy nie tylko o zbliżającym się mundialu i sprawach związanych z przekraczaniem i ochroną granicy — mówi Starosta Leszek Dziąg. — Poruszyłem także kwestie związane z potrzebą wznowienia małego ruchu granicznego, jak również sprawy dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców. Chodzi głównie
o terminale gazowe i przepompowywanie gazu. Wiąże się z tym potrzeba przeprowadzania szerszych ćwiczeń, a także konieczność lepszego wyposażenia braniewskich strażaków.

Celnicy też się szykują.
Odprawy kibiców podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji były także tematem spotkania kierownictw Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz Kaliningradzkiego Obwodowego Urzędu Celnego. Rosyjscy celnicy przedstawili szereg propozycji rozwiązań mających służyć takiej organizacji odpraw, która zapewni płynność przekraczania granicy w sytuacji spiętrzonego napływu podróżnych. Strona polska wykazała duże zrozumienie dla tych postulatów i zadeklarowała ich dokładne rozważenie. Konkretne ustalenia w tej materii będą zapadały na kolejnych spotkaniach obu stron.