Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r. w szkołach na terenie całego kraju rozpoczął się nowy rok szkolny 2017/2018.

Starosta Braniewski Leszek Dziąg uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie, Etatowy Członek Zarządu Mirosław Kudliński odwiedził Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Mateusz Sobieszczuk odwiedził Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Władysław Hruszka uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie.

Uroczyste apele w szkołach rozpoczęto od odegrania hymnu państwowego. Następnie głos zabrali Dyrektorzy, którzy przywitali uczniów, nauczycieli oraz przybyłych gości. Szczególne słowa zachęty i otuchy skierowane zostały do uczniów klas pierwszych.

Podczas inauguracji przedstawiciele Starostwa Powiatowego odczytali list Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, a Dyrektorzy szkół list Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z życzeniami sukcesów edukacyjnych w nowym roku szkolnym.

W trakcie akademii w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie Starosta Braniewski Leszek Dziąg wraz z Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu o Promocji Powiatu Jolantą Skuratko, wręczyli nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozpoczęcie roku szkolnego było wyjątkową okazją dla wyróżniających się uczniów ZSB Liceum Ogólnokształcącego klasy o profilu wojskowym do otrzymania awansu na kolejny stopień kadeta. Awanse na kolejny stopień kadeta wręczyli: Wicedyrektor ZSB Dariusz Lis i Szef Sztabu 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego ppłk Dariusz Dróżdż.

W nowym roku szkolnym wszystkim uczniom życzymy sukcesów i zapału w zdobywaniu wiedzy, a kadrze pedagogicznej i pracownikom szkół powodzenia i entuzjazmu w codziennej pracy.

 

[MM]

Poniżej relacja fotograficzna: