ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW

W dniu 29 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych.

W toku postępowań konkursowych wyłoniono na stanowiska dyrektorów:

– w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie Panią Jolantę Ryczaj,

– w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie Panią Barbarę Dytkowską,

– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie Panią Dorotę Wiśniewską.

Dnia 7 czerwca Zarząd Powiatu Braniewskiego podjął uchwały w sprawie powierzenia stanowisk w/w dyrektorom na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Serdecznie gratulujemy.