PRDPP

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie

Uchwała nr 141/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr XIII/102/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu Braniewskiego na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie

Uchwała nr 140/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie wskazania przedstawicieli Zarządu Powiatu Braniewskiego na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie

Uchwała nr 159/16 Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 11 lutego 2016

Uchwała nr X/84/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie, która w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego ukazała się w dniu 21 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 167/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 marca 2016w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie