RZĄDOWE DOFINANSOWANIE REMONTU DRÓG W POWIECIE BRANIEWSKIM

15 czerwca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie podpisano umowy o dofinansowanie zadań na przebudowę dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Umowy zawarto pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim, a Powiatem Braniewskim reprezentowanym przez Starostę Braniewskiego Karola Motykę, Wicestarostę Mirosława Kudlińskiego przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grażyny Michalec.
Dzięki podpisanym umowom powiat będzie prowadził kolejne inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo na drogach oraz poprawi się komfort użytkowania.

W ramach rządowego wsparcia prace prowadzone będą na następujących drogach powiatowych: Nr 1093N odc. Grzechotki – Żelazna Góra, Nr 1330N odc. Chruściel – Dąbrowa, Nr 1381N odc. Zawierz – Wielewo. Łączna kwota rządowego dofinansowania to 3.3 mln złotych.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała także Gmina Braniewo. Umowę z Wojewodą podpisał Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus. Kwota dofinansowania dla gminy to nad 174,5 tysiąca złotych. Środki przeznaczone zostaną na trzeci etap modernizacji drogi do miejscowości Garbina.

Powiat Braniewski wykonuje wiele zadań wpływających na poprawę warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych, a to znacząco wpływa na komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników.

Galeria zdjęć