SEMINARIUM POŚWIĘCONE PROMOCJI SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

W dniu 5 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się seminarium poświęcone promocji szkolnictwa branżowego i upowszechnianiu zmian w kształceniu zawodowym.

Seminarium rozpoczęli Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Krzysztof Kowalski. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego, dyrektorów szkół z terenu powiatu braniewskiego, nauczycieli i pracodawców.

Podczas spotkania prelegenci przedstawili jak ważna jest rola doradcy zawodowego w procesie wyboru ścieżki edukacyjnej i jak niewłaściwy wybór zawodu może wpłynąć na całe dorosłe życie. Jednym z tematów było przedstawienie procesu kształcenia zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawiono również różnicę pomiędzy uczniem a młodocianym pracownikiem.

Na koniec spotkania zaprezentowane zostały kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych powiatu braniewskiego.