„Seniorada 2016” już za nami

W dniu 18 czerwca 2016 roku w Braniewskim Centrum Kultury odbył się XII Wojewódzki Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Seniorada 2016” w ramach umowy dotacyjnej na zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zawartej pomiędzy Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Braniewie, a Powiatem Braniewskim. Na tegorocznej „Senioradzie” swój dorobek zaprezentowały następujące zespoły: „Żuławskie Bursztynki” z Nowego Dworu Gdańskiego, „Ornecianie” z Ornety, „Stokrotka” z Pieniężna, „Kiwitczanki’ z Kiwit, „Promień” z Górowa Iławeckiego, „Legenda” ze Stawigudy, „Warmianki” z Sępopola, „Rogóżanie” z Rogóża, Gronowiacy z Gronowa Elbląskiego, „Kalina” z Rogóża, oraz zespoły z Braniewa: „Wrzos”, „Braniewska Nuta” i „Tęcza Warmii”, działająca w strukturach PZE Oddział Rejonowy w Braniewie. Przegląd miał charakter konkursowy. Grand Prix oraz przywilej organizacji przeglądu w przyszłym roku zdobył Zespół „Ornecianie” z Ornety , drugie miejsce zajął zespół „Kalina” z Rogóża, a trzecie zespół „Legenda” ze Stawigudy. Nagrody wręczał Pan Leszek Dziąg – Starosta Braniewski w asyście Wicestarostów: Pana Artura Mieczańca i Pana Mirosława Kudlińskiego. Realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie wiedzy odnośnie twórczości ludowej poprzez prezentację dorobku artystycznego amatorskich grup działających na obszarze województwa Warmińsko-Mazurskiego.