Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Miejsce dla wyjątkowych dzieci

— Są dzieci, które do nas nie trafiają, bo ich rodzice mogą nawet nie wiedzieć, że nasza szkoła ma tak bogatą ofertę nauczania i tak specjalistyczną kadrę — mówi Dorota Wiśniewska, dyrektor placówki. — A co najważniejsze, prowadzimy wiele zajęć wspomagających rozwój dzieci — i to całkowicie za darmo!

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Uczą się one w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Ponadto w ośrodku prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, którym objęte są dzieci od urodzenia do 8 lat.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują taką samą podstawę programową jak ich zdrowi rówieśnicy w innych szkołach. Zajęcia są dostosowane do ich potrzeb i aktualnych możliwości psychofizycznych.

— Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci z autyzmem utworzyliśmy dla nich klasy liczące od  dwóch do czterech uczniów — mówi Dorota Wiśniewska.

Uczniowie niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym uczą się w zespołach terapeutcznych w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w szkole przysposobiającej do pracy. Realizują podstawę programową w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Szczególną opieką nauczycieli i wychowawców objęci są uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu głębokim. Specjalnie dla nich prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

— Edukacja realizowana jest integralnie z zajęciami rewalidacyjnymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb każdego dziecka — mówi dyrektor SOSW. — Są to tak indywidualne, jak i grupowe terapie.

Do wyboru jest terapia logopedyczna, usprawnianie ruchowe, muzykoterapia, arteterapia, teatroterapia, kynoterapia, terapia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia metodą EEG Biofeedback, alternatywne metody porozumiewania się, stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa, usprawnienie zaburzonych funkcji psychomotorycznych, hipoterapia, terapia SI, masaż Shantali Special Care, masaż leczniczy, terapia ręki, terapia dzieci z autyzmem.

— Przede wszystkim mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną — podkreśla dyrektor Wiśniewska. — Nie ma u nas licznych klas, co daje uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych uczniów. Sale lekcyjne są wyremontowane i bardzo dobrze wyposażone, m.in. w tablice multimedialne. Zapewniamy całodobową opiekę w grupach opiekuńczo-wychowawczych, trzy nowoczesne pracownie gospodarstwa domowego z profesjonalnym sprzętem AGD. Jest oczywiście biblioteka szkolna, specjalistyczne, świetnie wyposażone gabinety terapeutyczne, sala doświadczania świata, świetlica, stołówka, szkolny bus. Zawsze aktywnie współpracujemy z rodzicami, zapewniamy opiekę psychologa i pedagoga szkolnego oraz ciepłą i serdeczną atmosferę.

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Moniuszki 22 E

14-500 Braniewo

Strona na Facebooku: fb.com/sosw.braniewo

Sekretariat: 55 620 83 00, 55 620 83 03

Dyrektor: 55 620 83 01

mail: oswbraniewo@o2.pl