SPOTKANIE DOTYCZĄCE UTWORZENIA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W dniu 10 września 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się spotkanie dotyczące planów utworzenia w Powiecie Braniewskim ośrodka doskonalenia nauczycieli.

Spotkanie rozpoczął Starosta Braniewski Karol Motyka, który przywitał obecnych na spotkaniu przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Radnych Powiatu Braniewskiego oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Braniewskiego.

Wśród prelegentów obecni byli: Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie Dariusz Człapiński i Dyrektor Delegatury w Elblągu Kuratorium Oświaty w Olsztynie Małgorzata Adamowicz.

Podczas spotkania prelegenci przedstawili koncepcję utworzenia ośrodka doskonalenia nauczycieli na terenie Powiatu Braniewskiego. Następnie wywiązała się dyskusja problemowa, w której Wicekurator udzielał stosownych wyjaśnień.

Galeria zdjęć