SPOTKANIE NAUKOWE DOTYCZĄCE OCENY POTENCJAŁU ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU BRANIEWSKIEGO

Jaki potencjał rozwoju gospodarczego ma powiat braniewski? Na to pytanie odpowiadano podczas spotkania zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Braniewie i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

W naukowym spotkaniu uczestniczyli powiatowi samorządowcy, przedstawiciele KOWR, a także zaproszeni goście.
Jak zauważyli uczestnicy spotkania Powiat Braniewski charakteryzuje słaby rozwój gospodarczy oraz wysoki poziom bezrobocia. Nie oznacza to jednak, że powiat nie ma potencjału gospodarczego i że jest pozbawiony możliwości rozwoju. Aby je poznać pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw i Katedry Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przeprowadzą badania i poddadzą je analizie. W planach jest również spotkanie z rolnikami i przedsiębiorcami.
— Głównym celem tych działań jest opracowanie programu wsparcia finansowego dla terenów popegeerowskich — mówi Starosta Braniewski Leszek Dziąg. — Musimy poszukiwać nowych rozwiązań, działań, które pozwolą zaktywizować tę grupę społeczną. Wśród kilku pomysłów jest między innymi rozwój rolnictwa ekologicznego, jak i szeroko rozumiana działalność pozarolnicza. Może to być na przykład działalność związana z odnawialnymi źródłami energii.
Naukowcy chcą na razie zebrać możliwie dużo danych i informacji, aby dokładnie zorientować się, jakie są potrzeby i jakie są oczekiwania miejscowej ludności. W pracach tych będą wspomagani przez pracowników Starostwa Powiatowego w Braniewie, którzy nie tylko dostarczą niezbędnych informacji statystycznych, ale również pomogą w zorganizowaniu spotkań z zainteresowanymi grupami społecznymi.