SPOTKANIE W SPRAWIE PROJEKTU AKTUALIZOWANEJ STRATEGII WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

25 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyły się konsultacje społeczne projektu strategii: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Spotkanie prowadzili: Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Lidia Wójtowicz oraz eksperci z Urzędu Marszałkowskiego.

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński, Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki, Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus, przedstawiciele gmin z terenu Powiatu Braniewskiego, radni, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji oraz mieszkańcy.

W trakcie spotkania Dyrektor Departamentu przedłożyła kluczowe założenia projektu strategii. Uczestnicy konsultacji przedstawiali propozycje dotyczące kierunków rozwoju naszego regionu, które powinny zostać uwzględnione w aktualizowanej strategii.

Więcej informacji dotyczących aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030” na stronie: 
„Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”