Spotkanie z dyrektorem Departamentu ROWiR

Uczestnicy spotkania z dyrektorem ROWiR

Z inicjatywy Zarządu Powiatu Braniewskiego w dniu 7 maja 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się pierwsze spotkanie z Dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Panem Jarosławem Sarnowskim oraz Burmistrzami i Wójtami z Powiatu Braniewskiego.

Spotkanie poświęcone było nowej fali projektów i współpracy w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

(2015-05-13, Arkadiusz Wiśniewski)