SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI WPHI W KALININGRADZIE

Dnia 11 lutego br. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie robocze dotyczące rozwoju wzajemnej współpracy pomiędzy jednostkami i przedsiębiorstwami Powiatu Braniewskiego z podmiotami działającymi w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie Powiatu Braniewskiego w tym: przedsiębiorcy, rzemieślnicy, restauratorzy i hotelarze, działacze organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele: duchowieństwa, służby zdrowia, branży rolnej, braniewskich szkół oraz przedstawiciele kultury.
Goście reprezentowali Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie w osobach: Radcy Zbigniewa Pawlika oraz Aleksandra Milota Kierownika WPHI. Ponadto w spotkaniu brali udział dyrektorzy kaliningradzkich szkół: Irina Kozulya i Ala Dembinska.
Uczestników spotkania powitał Starosta Braniewski Leszek Dziąg, który na przemian z Radcą Zbigniewem Pawlikiem był moderatorem spotkania. Radca przedstawił na wstępie ogólną sytuację gospodarczą w Obwodzie Kaliningradzkim oraz perspektywy rozwoju i współpracy. Przedstawił też tendencje rozwojowe w sprawie budowy w obwodzie Parków Technologicznych. Następnie dokonał prezentacji materiałów promocyjnych oraz pokazu slajdów.
Mimo zmniejszenia polskich obrotów handlowych ze stroną rosyjską namawiał do rozwijania branżowej współpracy z firmami Obwodu Kaliningradzkiego. Zadeklarował swoją bezpłatną pomoc w poszukiwaniu partnerów za pośrednictwem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji. Jedynym warunkiem jest złożenie do WPHI swojej oferty w języku rosyjskim.
Część uczestników spotkania wzięła udział w rozmowach o współpracy w podzespole ds. edukacji i kultury.
Na zakończenie Radca odpowiadał na zadawane pytania dotyczące zakresu i możliwości współpracy oraz istniejących przeszkód w jej rozwoju.