SPOTKANIE Z WICEWOJEWODĄ

19 sierpnia 2019 roku Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski odwiedził Starostwo Powiatowe w Braniewie.
W trakcie spotkania ze Starostą Braniewskim Karolem Motyką i Wicestarostą Mirosławem Kudlińskim poruszono temat poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
Jednym z kluczowych elementów jest procedura usuwania drzew w złym stanie zdrowotno-sanitarnym oraz drzew na łukach dróg. Proponowane działania maja służyć poprawie widoczności na drogach i w efekcie ułatwić poruszanie się pojazdów.

Zarząd Drug Powiatowych w Braniewie przygotował dokumentację dróg powiatowych, na których planuje się usuwanie drzew. W pierwszym etapie planuje się usuwanie drzew w złym stanie zdrowotno-sanitarnym, a następnie planuje się usuwane drzew na niebezpiecznych łukach dróg.
Wszystkie prowadzone działania zmierzają do poprawy warunków komunikacyjnych, a w efekcie poprawy bezpieczeństwa podróżujących drogami na terenie Powiatu Braniewskiego.