Sprzęt dla strażaków PSP

W środę, 22 lipca na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła się uroczystość przekazania nowego pojazdu średniego ratowniczo-gaśniczego MAN oraz dwóch agregatów.

Akt przekazania, kluczyki i dokumenty pojazdu wręczyli: Grażyna Kluge Wicewojewoda Warmińsko–Mazurski, Waldemar Boruszewski pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, st. bryg. Mirosław Rutecki Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz Leszek Dziąg Starosta Braniewski. Poświęcenia pojazdu oraz agregatów dokonał ks. Prałat Leszek Galica – kapelan strażaków.

W trakcie uroczystości wręczono również odznaczenia i wyróżnienie dla braniewskich strażaków. Brązową odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali st. ogn. Marek Krupiński oraz ogn. Konrad Motyka.  Dylom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odebrał z rąk Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego asp. sztab. Jarosław Byczko.

Nowy pojazd MAN GBA 3/24 zastąpi czternastoletni pojazd gaśniczy marki Star, który został użyczony z KP PSP w Mrągowie. Pojazd po doposażeniu rozpocznie służbę niosąc pomoc dla mieszkańców miasta oraz powiatu. Dodatkowo wyposażenie braniewskich strażaków zasilił agregat prądotwórczy i agregat pompowy do wody brudnej.

Obecnie obiekty Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie objęte zostały procesem termomodernizacji w ramach pozyskanych funduszy. Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Mirosław Rutecki zapoznał się z etapem realizacji procesu termomodernizacji i warunków służby braniewskich strażaków.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/

Poniżej relacja fotograficzna: