STAROSTA BRANIEWSKI ZAPRASZA NA SPOTKANIE

Starostwo Powiatowe w Braniewie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Lokalna Grupa Działania Wysoczyzna Elbląska serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne skierowane do mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w sprawie możliwości uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 marca 2017 roku o godzinie 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Plac Józefa Piłsudskiego 2, sala konferencyjna 116 (parter).

Prosimy o potwierdzenie swojego przybycia do dnia 21.03.2017 r. pod numerem telefonu 55 644 0204