Starosta w Trójmieście

Dla większości uczniów w piątek 26 czerwca wraz z zakończeniem roku szkolnego rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje. Jednakże dla 79 uczniów i uczennic braniewskich szkół ZSZ i ZSB w poniedziałek 29 czerwca rozpoczął się pracowity okres. W ramach projektów unijnych „ZSZ-kuźnia dobrych praktyk oraz „Jeszcze uczeń, a już fachowiec – poniesienie poziomu kształcenia zawodowego w powiecie braniewskim” realizowanych z powodzeniem od 2013 r. w obu szkołach, uczniowie po raz trzeci mają okazję zyskać doświadczenie zawodowe poprzez pracę w przedsiębiorstwach nie tylko z regionu Braniewa, ale też z Trójmiasta, Olsztyna czy Elbląga.

„Zaangażowanie władz szkół – Pani Dyrektor ZSZ Joanny Sokół i Pana Dyrektora ZSB Piotra Danielewicz przyniosło wymierne efekty w postaci organizacji staży dla dodatkowej grupy uczniów i uczennic. Poza stażami zawodowymi zakupiliśmy do szkół pomoce naukowe oraz wyposażyliśmy nową pracownię gastronomiczną w ZSZ. W trakcie realizacji projektów wypracowaliśmy spore oszczędności. Mając możliwość wydatkowania zaoszczędzonych kwot, postanowiliśmy spożytkować je na najatrakcyjniejszą dla uczniów formę wsparcia, tj. na płatne staże zawodowe. Jak zawsze chętnych było więcej niż miejsc, dlatego też na staże wyjechali najlepsi i najbardziej zaangażowani w życie szkoły uczniowie. Liczymy na to, że uczniowie poza zdobyciem wiedzy i umiejętności praktycznych w zawodzie przejdą również swoistą „szkołę życia”. Muszą poradzić sobie w nowych okolicznościach, poza miejscem zamieszkania, z daleka od rodziny. Uczniowie zawrą nowe znajomości, być może będą mogli w przyszłości liczyć na zatrudnienie w przedsiębiorstwach, w których teraz odbywają staże. To ile uczniowie tak naprawdę wyniosą ze staży zawodowych zależy przede wszystkim od ich podejścia i zaangażowania. Nauka życiowej zaradności jest wartością dodaną całego przedsięwzięcia.” – komentuje Kamil Myszka koordynator projektów.

Nowe władze powiatu braniewskiego są otwarte na realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Starosta Powiatu Braniewskiego Leszek Dziąg ma świadomość, że przy zaangażowaniu wkładu własnego na poziomie ok. 15% można zyskać ogromne środki zarówno na podniesienie jakości kształcenia w regionie, jak i na wyposażenie czy remont placówek. Bez dofinansowania z UE powiat nie mógłby sfinansować staży zawodowych dla ponad 200 uczniów, tak jak to miało miejsce przy realizacji powyższych projektów. Dumny z przedsiębiorczości Dyrektorów obu szkół Starosta Braniewski Leszek Dziąg odwiedził w czwartek stażystów praktykujących w największych firmach informatycznych i gastronomicznych w Trójmieście.

Poniżej relacja fotograficzna: