Starostwo wystąpiło o środki do Wojewody na remont ulicy Błotnej

Starostwo Powiatowe w Braniewie wystąpiło do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zapotrzebowanie na dodatkowe środki na remont nawierzchni ulicy Błotnej (od ul. Staszica do ul. Armii Krajowej). W/w odcinek drogi należącej do Skarbu Państwa jest w złym stanie technicznym i i wymaga pilnej naprawy.