Strażacy dostarczyli płyn do dezynfekcji

Kolejna partia płynów do dezynfekcji została rozdystrybuowana przez strażaków z braniewskiej komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Transport płynu do dezynfekcji został dostarczony do Braniewa z wykorzystaniem pojazdu kwatermistrzowskiego komendy miejskiej PSP w Elblągu. Palety na których znajdowały się pojemniki z płynem trafiły do Starostwa Powiatowego w Braniewie, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie oraz strażaków z KP PSP w Braniewie. To kolejna  dostawa środków do dezynfekcji dedykowana na powiat braniewski.