STRAŻACY PODSUMOWALI 2019 ROK

5 lutego 2020 roku w Spichlerzu Mariackim w Braniewie odbyła się odprawa podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w roku 2019.

Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko. W odprawie uczestniczyli Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Robert Fliciński, Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński, przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin z terenu powiatu, duchowny, przedstawiciele ruchu pożarnictwa ochotniczego oraz strażacy KP PSP w Braniewie.

Podczas podsumowania Komendant Powiatowy PSP w Braniewie dokonał prezentacji zadań służbowych realizowanych w minionym roku przez strażaków PSP. Podsumowanie było również okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia, potrzeby sprzętowe oraz kierunki rozwoju pożarnictwa zawodowego i ochotniczego.

W trakcie odprawy bryg. Zbigniew Januszko podziękował kierownictwu KW PSP w Olsztynie, władzom powiatu, przedstawicielom miast i gmin za wsparcie udzielane Komendzie Powiatowej PSP w Braniewie oraz inwestowanie w rozwój ruchu pożarnictwa ochotniczego.

Braniewscy strażacy w ubiegłym roku odnotowali 956 zdarzenia, w których brali udział. W akcjach ratowniczych uczestniczyli funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej, często wspierani przez strażaków ochotników oraz strażaków Wojskowej Straży Pożarnej.

Oprócz działalności typowo ratowniczej strażacy realizują ćwiczenia, szkolenia, pokazy oraz włączają się imprezy organizowane na terenie miasta i powiatu. Tego typu przedsięwzięcia to również ważny element związany z promowaniem pożarnictwa, doskonaleniem technik, rzemiosła ratowniczego oraz szeroko rozumianej profilaktyki.
Warto podkreślić, że w roku minionym zakupiono dwa nowe pojazdy pożarnicze dedykowane dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Braniewie oraz Lipowinie. To kolejne nowe jednostki sprzętowe, które będą służyły poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Braniewskiego.

Fot. Archiwum organizatora