STRAŻACY PODSUMOWALI MINIONY ROK

27 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła się odprawa roczna związana z podsumowaniem działalności w roku 2017. Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko.

Podczas narady pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych dokonali prezentacji zadań realizowanych w minionym roku. Podsumowanie, to również okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia, potrzeby sprzętowe oraz kierunki rozwoju pożarnictwa zarówno tego zawodowego jak
i ochotniczego. Doposażenie strażaków – ratowników w środki ochrony indywidualnej to główne zadanie, które ma na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa pracy.

W trakcie odprawy bryg. Zbigniew Januszko podziękował władzom powiatu oraz przedstawicielom miast
i gmin za wsparcie udzielane Komendzie Powiatowej PSP w Braniewie oraz za inwestowanie w rozwój ruchu pożarnictwa ochotniczego. Słowa podziękowania skierowano również pod adresem menedżerów, właścicieli firm i podmiotów współpracujących i wspierających Państwową Straż Pożarną w Braniewie.

Braniewscy strażacy z wynikiem 1377 interwencji usytuowali się na wysokim trzecim miejscu pod względem ilości zdarzeń na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W akacjach ratowniczych uczestniczą funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej, często wspierani przez strażaków ochotników oraz strażaków Wojskowej Straży Pożarnej. Podczas licznych interwencji na terenie Powiatu Braniewskiego często uczestniczą również różne służby i jednostki ratownicze. Dzięki profesjonalnej współpracy tych służb, usuwanie skutków powstałych zdarzeń losowych przebiega szybko i sprawnie.

Obok działalności typowo ratowniczej strażacy realizują: ćwiczenia, szkolenia, pokazy oraz włączają się
w imprezy organizowane na terenie miasta i powiatu. Tego typu przedsięwzięcia to również ważny element związany z promocją pożarnictwa, doskonaleniem technik i rzemiosła ratowniczego oraz szeroko rozumianej profilaktyki.