Stypendia, nagrody, wyróżnienia

 

Stypendia, nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe

Uchwała nr V/38/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011 w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Uchwała nr V/39/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011 w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Powiatu Braniewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

(2011-03-03, Monika Czubkowska-Bludzis)