STYPENDIA STAROSTY BRANIEWSKIEGO

Starosta Braniewski Karol Motyka po raz kolejny przyznał uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce. Ze względu na pandemię Covid -19 stypendia zostały wręczone w szkołach.

W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Jana Liszewskiego stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce uzyskane w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021. otrzymało siedmiu uczniów, które wręczył Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski. Natomiast w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego stypendium otrzymało dziewięciu uczniów, które w imieniu Starosty Braniewskiego wręczyła Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Jolanta Ryczaj.

– Już po raz kolejny mogliśmy przyznać stypendia dla najzdolniejszych uczniów w powiecie braniewskim. Dzięki tej nagrodzie motywujemy uczniów do poszerzania wiedzy i zainteresowań – mówi Starosta Braniewski Karol Motyka.

Stypendia Starosty Braniewskiego otrzymali:

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego

– Michał Babik

– Klaudia Cieplucha

– Julia Nikola Jaszczuk

– Roksana Kuszczak

– Piotr Mieczkowski

– Amelia Polaszewska

– Joanna Katarzyna Rycko

Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego

– Alicja Brzozowska

– Bartosz Federowicz

– Aleksandra Obuchowicz

– Agnieszka Halina Pietrusik

– Norbert Pietrzak

– Weronika Przypek

– Tomasz Jakub Skiba

– Martyna Wileńska

– Marcin Żukowski

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.