STYPENDYŚCI PREMIERA

156 uczniów w całym województwie – w tym czworo z Powiatu Braniewskiego – otrzymało stypendia premiera. Ze stypendystami spotkał się Starosta Braniewski Leszek Dziąg.

Średnia powyżej 5,0, pracowitość, pasja, zaangażowanie w działalność szkoły i poza nią – to tylko część z zalet i przymiotów, jakie posiadają stypendyści premiera, uczniowie braniewskich szkół. Weronika Błaszk, Dominika Pieczka, Anna Chomko i Krystian Czyżykowski spotkali się ze Starostą Braniewskim Leszkiem Dziągiem, aby porozmawiać o swoich sukcesach i dalszych planach. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy szkół, a także Wicemarszałek województwa Miron Sycz.

Ci młodzi ludzie to nasza nadzieja na przyszłość — mówi Starosta Leszek Dziąg. — Chciałbym, aby w przyszłości zaangażowali się w życie naszego powiatu. A jeżeli zajdą gdzieś wysoko w Polsce, to też będziemy dumni, że pochodzą z Powiatu Braniewskiego. Doceniam ich wysiłki w zdobywaniu wiedzy, jest to także sukces szkoły i nauczycieli, i powód do chwały.

Wcześniej braniewscy stypendyści byli w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, gdzie odebrali dyplom stypendysty prezesa Rady Ministrów. Stypendium premiera wynosi 2580 złotych, jest wypłacane w dwóch ratach.

Braniewscy stypendyści:

Weronika Błaszk, uczennica kl. IV Technikum – technik leśnik w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. Osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły. Niesie pomoc innym w każdej sytuacji, a swoją otwartością zjednuje sympatię rówieśników jak i nauczycieli.

Dominika Pieczka z klasy III TB i Anna Chomko z klasy III a LO w Zespole Szkół Budowlanych osiągnęły najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/17.

Krystian Czyżykowski jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. F. Nowowiejskiego w Braniewie. Jego średnia ocen to 5,38. Uczeń wykazuje szczególne uzdolnienia w fizyce, informatyce, uzyskuje w nich wyniki celujące. Ponadto  otrzymał wzorową ocenę roczną z zachowania.