Św. Florian patronem Kaplicy w Wyszkowie

Uroczyste nadanie imienia św. Floriana Kaplicy w Wyszkowie odbyło się w dniu 27 maja 2015r.

Mszę Świętą celebrował ks. Infułat Adolf Setlak. Kaplica w Wyszkowie należy do Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Zagajach. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy nastąpiło na mocy Dekretu Abp Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego.

W uroczystościach wzięli udział Kapłani, Samorządowcy, Parafianie: – Ks. Infuat Adolf Setlak,

 • Ks. Prałat Leszek Galica,
 • Ks. Dziekan dr Kazimierz Gergont SVD,
 • Pan Leszek Dziąg Starosta Braniewski,
 • Pan Stanisław Popiel Wójt Gminy Lelkowo,
 • Pan Leszek Kłębucki Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego,
 • Pan Władysław Hruszka Członek Zarządu Powiatu,
 • Pan Mieczysław Stec Przewodniczący Rady Gminy w Lelkowie,
 • Ks. Proboszcz Andrzej Szocik,
 • Ks. Antoni Jucewicz,
 • Ks. Proboszcz Piotr Piasecki,
 • Ks. Proboszcz Wiesław Grześkowiak,
 • Ks. Proboszcz Jakub Ilczuk,
 • Rodzice Ks. Proboszcza, Państwo Małgorzata i Andrzej Ilczuk,
 • an Bogusław Zych Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Pan Henryk Goździcki Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komendant Gminny OSP gminy Jeziorany wraz z małżonką Hanną Goździcką,
 • Pan st. kpt. Władysław Szczepanowicz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Pan Tomasz Sielicki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszkowie na czele z Prezesem dh. Januszem Czekaj,
 • Pani Halina Stechnacz-Buśko Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagajach,
 • Poczet Sztandarowy OSP w Lelkowo,
 • Sołtys Sołectwa Wyszkowo Mirosław Kudliński,
 • Parafianie z Wyszkowa i Zagaj.