ŚWIĘTO KRWIODAWCÓW W BRYGADZIE

Podziękowania za bezcenny dar.

Obchodzone niedawno Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK były okazją do wręczenia zasłużonym dawcom krwi wyróżnień, odznaczeń i podziękowań. Wśród docenionych za wspieranie krwiodawstwa znalazło się także Starostwo Powiatowe w Braniewie. Wyróżnienie odebrał Starosta Braniewski Leszek Dziąg.

Święto krwiodawców z Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi, funkcjonującego przy 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego, uczczono uroczystym apelem, w którym uczestniczyli także zaproszeni goście. Wśród nich samorządowcy – Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska.

Na podstawie Regulaminu Odznaki Pamiątkowej Wojskowego Klubu HDK PCK przy 9BBKPanc. nadano odznakę Pamiątkową Klubu WKHDK „Honorową” dla jednostek organizacyjnych aktywnie współpracujących z Wojskowym Klubem HDK. Taką odznakę otrzymało m.in. Starostwo Powiatowe w Braniewie. Odznakę odebrał Starosta Braniewski.

Goście – wraz z dowódcą brygady płk. Jackiem Ostrowskim – wręczyli zasłużonym dawcom krwi wyróżnienia, odznaczenia i podziękowania.

Nie sposób wycenić tego daru, jaki ofiarują braniewscy krwiodawcy, w tym krwiodawcy z brygady, ponieważ jest on bezcenny — mówi Starosta Braniewski Leszek Dziąg. — Każda kropla krwi ratuje ludzkie życie. Ile istnień udało się uratować dzięki setkom litrów krwi, oddanych przez naszych krwiodawców? Tego nigdy się nie dowiemy, pozostaje nam wyrazić swoją wdzięczność i szacunek za ten dar.