Święto Niepodległości w ZSB

Święto Niepodległości w ZSB

W dniu 10 listopada w Zespole Szkół Budowlanych odbył się apel z okazji 97 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas uroczystości ślubowanie złożyli uczniowie klasy pierwszej o profilu wojskowym.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie: Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Wicestarosta Artur Mieczaniec, Członek Zarządu Władysław Hruszka, przedstawiciele 9 B.B.K.Panc im. Króla Stefana Batorego na czele z dowódcą jednostki płk Jackiem Ostrowskim.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Brygady w asyście kompanii honorowej. Następnie uczniowie klasy pierwszej o profilu wojskowym złożyli przysięgę na flagę, którą odebrał dowódca braniewskiej jednostki wraz z dyrektorem ZSB Piotrem Danielewiczem. Młodzi kadeci przysięgali godnie reprezentować klasę i dbać o dobre imię szkoły, służyć Ojczyźnie nauką i pracą, a także z godnością nosić mundur.

Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów zakończył obchody.

Poniżej relacja fotograficzna.