ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ

W dniu 26 maja 2017 r. Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Leszek Kłębucki wzięli udział w obchodach 26 rocznicy powołania Straży Granicznej.

Uroczystość zorganizowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Braniewie i w Grzechotkach, rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie. Następnie uroczystość przeniosła się do Braniewskiego Centrum Kultury gdzie podczas akademii Komendant Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach ppłk SG Tomasz Chwietkiewicz mówił o znaczeniu Straży Granicznej w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, o wyzwaniach stawianych funkcjonariuszom w obliczu gwałtownych zmian geopolitycznych na świecie, a także o znaczeniu ochrony naszych granic.

Starosta Braniewski w swoim wystąpieniu podziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej za otwartość na współpracę. Zwrócił uwagę na szczególną rolę tej formacji w zakresie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Braniewskiego oraz życzył wielu sukcesów i kolejnych jubileuszy.

Uroczystość była okazją do wręczenia przez Komendantów Straży Granicznej z Braniewa i z Grzechotek awansów i wyróżnień funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za profesjonalną służbę i pracę.