ŚWIĘTO URODZAJU W PIENIĘŻNIE

26 sierpnia 2018 roku w Pieniężnie odbyły się uroczyste obchody „Swiata Urożaju” – ukraińskich dożynek, zorganizowanych w ramach zadania: Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Pieniężnie. Po mszy wszyscy przeszli na Stadion Leśny w Pieniężnie gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia.

W obchodach uczestniczyli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jan Bobek, Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Miron Sycz, Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kłębucki, Wicestarosta Artur Mieczaniec, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogdan Pochodaj, Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Mirosław Kudliński, Członkowie Zarządu Powiatu Braniewskiego Władysław Hruszka i Mateusz Sobieszczuk, Radni, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

W trakcie uroczystości dziękowano za dary tegorocznych żniw. Dziękowano Rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Starosta i Starościna dożynek przekazali chleb upieczony z tegorocznego zboża Staroście Braniewskiemu Leszkowi Dziągowi i Burmistrzowi Pieniężna Kazimierzowi Kiejdo. Zgodnie z tradycja Starostowie Dożynek częstowali chlebem wszystkich zgromadzonych na uroczystości.
Program dożynek był bardzo ciekawy, odbyły się koncerty w wykonaniu zespołów: Czornobrywka, Czesław Band, Karpatian, Kraina i inni. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną.

„Swiato Urożaju” jest zadaniem publicznym w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Elblągu i jest współfinansowane ze środków Powiatu Braniewskiego.