SZKOŁY OTRZYMAJĄ NOWY SPRZĘT

Szkoły zarządzane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie otrzymają nowy sprzęt⌨️💻,który będzie wykorzystywany w zdalnej nauce. Urządzenia otrzymają uczniowie i nauczyciele nie posiadający odpowiednich narzędzi umożliwiających prowadzenie zdalnej nauki.

Uroczystego odbioru komputerów i tabletów dokonali Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Krzysztof Kowalski.

W ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiono 28 laptopów, 6 tabletów i 11 słuchawek nausznych z mikrofonem za łączną kwotę 69 950 zł.

Po skonfigurowaniu nowy sprzęt zostanie przekazany dyrektorom braniewskich szkół.