Sztandar dla Nadleśnictwa Zaporowo

Dnia 19 czerwca na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku, odbyła się uroczystość nadania oraz poświęcenia Sztandaru Nadleśnictwu Zaporowo, ufundowanego przez Społeczny Komitet Fundatorów – pracowników nadleśnictwa oraz emerytów.

Sztandar został oficjalnie oraz z honorami przekazany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Małgorzatę Błyskun Nadleśniczemu Nadleśnictwa Zaporowo Janowi Bobek, a następnie przekazany pod opiekę Pocztu Sztandarowego Nadleśnictwa.

Część nadania oraz przekazania Sztandaru miała miejsce na placu przed Katedrą Fromborską przy asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej oraz Sztandarów współpracujących organizacji: Policji, Straży Pożarnych czy Placówek Oświatowych. Po tej części uroczystości wszyscy zebrani goście uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w Katedrze, prowadzonej przez Ks. Prałata Jacka Wojtkowskiego.

Nadleśnictwo Zaporowo dziękuje wszystkim instytucjom oraz zaangażowanym za pomoc w organizacji oraz prowadzeniu tej uroczystości.

W uroczystości przekazania sztandaru udział wziął Starosta Braniewski Leszek Dziąg.