SPOTKANIE  W SPRAWIE PROJEKTU AKTUALIZOWANEJ STRATEGII WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

25 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyły się konsultacje społeczne projektu strategii: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Spotkanie prowadzili: Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Lidia Wójtowicz oraz eksperci z Urzędu Marszałkowskiego. W…
KOLEJNE UNIJNE PIENIĄDZE TRAFIĄ DO SZKÓŁ

To już tradycja, że władze Powiatu Braniewskiego wraz z dyrektorami szkół ZSZ i ZSB pozyskują unijne dofinansowania na modernizację kształcenia zawodowego. Od 2010 roku praktycznie w każdym ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursie Powiat Braniewski uzyskiwał dofinansowania na modernizację…
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

„Zaczynamy wakacje” — to kluczowe słowa powtarzane przez młodzież, po intensywnej pracy nadszedł czas na odpoczynek. W środę 19 czerwca 2019 roku uroczyście obchodzono zakończenie roku szkolnego 2018/2019. W naszych szkołach odbyły się uroczyste apele, w których udział wzięli przedstawiciele…