TARGI PRACY I EDUKACJI. SPOTKANIA POMAGAJĄ W WYMIANIE INFORMACJI

Pod patronatem Starostwa Powiatowego w Braniewie w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie odbyły się Targi Pracy i Edukacji. Były one okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu pomiędzy pracodawcami a poszukującymi pracy.

W targach uczestniczyli przedstawiciele firm, instytucji i służb mundurowych, stowarzyszenia i doradcy zawodowi, placówki edukacyjne organizujące kursy.

Z drugiej strony — bezrobotni, osoby chcące zmienić pracę i przyszli absolwenci szkół.

Celem targów nie było jedynie przedstawienie „suchych” ofert pracy. Były one przede wszystkim okazją do porozmawiania i wsłuchania się w potrzeby obu stron.

Nie mamy wątpliwości, że jest potrzeba organizowania takich spotkań — mówi wicestarosta braniewski Artur Mieczaniec. — Bo z jednej strony mówi się o wysokim bezrobociu w powiecie braniewskim, a z drugiej strony pracodawcy mówią o braku rąk do pracy. Targi są okazją do zweryfikowania tego i przekonania się, jak jest naprawdę.

Targi pokazały, że jest potrzeba organizowania takich spotkań. Mówiły o tym obie strony, uczestniczące w wydarzeniu.

Targi były skierowane do bezrobotnych osób z powiatu braniewskiego, poszukujących pracy. Dzięki nim bezrobotni, a także przyszli absolwenci dowiedzieli się o kursach i szkoleniach, ofertach pracy (także za granicą) i oczekiwaniach pracodawców.

Zależy nam nie tylko na tym, aby było jak najwięcej ofert pracy, ale aby były one dostosowane do możliwości, wiedzy i umiejętności poszukujących pracy — mówi wicestarosta Artur Mieczaniec. — Dzięki takim targom mamy wymianę informacji na linii pracodawca-pracownik. Osoba bezrobotna, znając realne potrzeby pracodawcy, może łatwiej pokierować swoimi działaniami, podejmując odpowiednie kursy czy naukę w określonym zawodzie.


Organizatorzy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu, Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie.

Patronat honorowy: Wojewoda Warmińsko Mazurski i Starostwo Powiatowe w Braniewie.