TARGI PRACY I EDUKACJI W BRANIEWIE

W Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie odbyły się Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu oraz braniewskie jednostki OHP – Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Młodzieżowe Centrum Kariery.
Honorowy patronat nad Targami objęli:
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Starosta Braniewski Leszek Dziąg.

Tegoroczna edycja Targów była niepowtarzalną okazją do zapoznania się z szeroką ofertą edukacyjną i zatrudnieniową lokalnego rynku pracy. Targi umożliwiły bezpośredni kontakt z wystawcami wśród których byli: przedstawiciele Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie, przedsiębiorcy, przedstawiciele agencji zatrudnienia i instytucje rynku pracy, funkcjonariusze służb mundurowych, pracownicy placówek oświatowych i instytucji szkoleniowych oraz członkowie lokalnych stowarzyszeń.
Starostwo Powiatowe w Braniewie reprezentowali: Wicestarosta Artur Mieczaniec i Etatowy Członek Zarządu Mirosław Kudliński.

Celem wydarzenia było poznanie ścieżek kariery zawodowej oraz metod wsparcia jednostek doradczych
w dążeniu do otrzymania wymarzonej pracy. Przy stoiskach wystawców dużym zainteresowaniem cieszyły
się przygotowane materiały informacyjno – promocyjne dotyczące edukacji i zatrudnienia. Zarówno młodzież szkolna, jak i osoby poszukujące pracy, mogły skorzystać z konsultacji specjalistów w zakresie planowania przyszłości zawodowej. Prezentowano również ofertę szkoleniową oraz dostępne propozycje zatrudnienia.

Dzięki zdobytej podczas Targów wiedzy młodzież szkolna, bezrobotni oraz osoby mające w planach zmianę pracy, będą mogli podjąć bardziej świadome decyzje zarówno edukacyjne jak i zawodowe.