„Ten sam świat – inne sposoby postrzegania…”

Uczestnicy konferencji na temat autyzmu

W dniu 07 maja w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się konferencja na w/w temat zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Braniewie.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, Starosta Braniewski Leszek Dziąg, przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Jolanta Skuratko oraz wychowawcy grup przedszkolnych, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy szkolni Powiatu Braniewskiego i inne osoby pracujące z dzieckiem niepełnosprawnym m.in. przedstawiciele PCPR.

Celem konferencji było przybliżenie wpływu triady zaburzeń autystycznych na codzienne funkcjonowanie uczniów oraz na proces kształcenia w szkołach ogólnodostępnych. Uświadomienie, że znajomość potrzeb osób autystycznych i rozumienie specyfiki funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu wśród wszystkich pracowników szkoły oraz grupy rówieśniczej jest warunkiem niezbędnym do łagodzenia stresu i rozwijania w nich pełni potencjału. Omówiono zagadnienia dotyczące zasad tworzenia środowiska przyjaznego dzieciom, budowania świadomości grupy rówieśniczej, planowania przejścia na kolejne etapy edukacyjne oraz zasady współpracy z rodzicami.

Konferencję otworzyli i powitali wszystkich uczestników Starosta Braniewski Leszek Dziąg oraz Dyrektor PPP Anna Kich.

Prelegenci przedstawili następujące tematy:

Wprowadzenie do tematyki spotkania – przedmowa Dyrektor PPP Anna Kich

„Wpływ triady zaburzeń autystycznych na codzienne funkcjonowanie uczniów”

– pedagog, surdopedagog Aleksandra Kuczyńska – Marek
– pedagog terapeuta Iwonna Kaczmarczyk

„Wpływ zaburzeń ze spektrum autyzmu na proces kształcenia”

– neurologopeda, oligofrenopedagog Małgorzata Sulkowska
– psycholog, tyflopedagog Ewa Spanowska

„Tworzenie środowiska przyjaznego dzieciom – świadomość grupy rówieśniczej, planowanie przejścia na kolejne etapy edukacji”

– neurologopeda Małgorzata Sulkowska
– psycholog, tyflopedagog Ewa Spanowska

„Planowanie dróg zawodowych osób niepełnosprawnych”

– doradca zawodowy Roman Michalski

„Jak budować udaną współpracę z rodzicami – wskazówki, praktyka”

– pedagog terapeuta Iwonna Kaczmarczyk

(2015-05-15, Arkadiusz Wiśniewski)