Treść korespondencji dotyczącej funkcjonowania Centralnej Ewidencji Pojazdów

Poniżej publikujemy treść korespondencji pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich a Ministerstwem Cyfryzacji dotyczącej jakości funkcjonowania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów po modernizacji w dniu 13 listopada br. 

do pobrania:

korespondencja pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich a Ministerstwem Cyfryzacji dotycząca Centralnej Ewidencji Pojazdów