TRWA NABÓR KANDYDATÓW DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności  w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od roku do sześciu lat.

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej może zostać przedłużony na kolejny okres,
na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej,
w której żołnierz OT pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służb

Stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/dolacz-do-nas/jak-zostac-terytorialsem-32017-03-10/