TRWAJĄ PRACE REMONTOWE

Mimo nie zawsze korzystnych warunków atmosferycznych na drogach powiatu braniewskiego prowadzone są prace remontowe.

— Zarząd Powiatu Braniewskiego realizuje planowe działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, skrzyżowaniach i w ciągach pieszych — mówi Mirosław Kudliński, etatowy członek Zarządu. — Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz komfortu podróżowania.

W ostatnim czasie naprawiono nawierzchnię drogi powiatowej w Ułowie (gm. Braniewo), drogi powiatowej w Starej Pasłęce, na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Lubnowie (gm. Płoskinia) oraz przebudowano drogę powiatową w Pieniężnie (ul. Szkolną).