TRZECI ETAP ŁAGODZENIA OBOSTRZEŃ

Etapy łagodzenia obostrzeń.

Od 18 maja:

Mogą działać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.
Zasady bezpieczeństwa w salonach urody:
– obowiązek zasłaniania ust i nosa jeżeli zabieg na to pozwala,
– używanie ręczników jednorazowych gdy jest to możliwe,
– zapisy telefoniczne lub on-line.

Mogą działać restauracje, kawiarnie i bary.
Zasady bezpieczeństwa w gastronomii:
– limit osób w lokalu 1 osoba na 4m2,
– dezynfekcja stolika po każdym kliencie, 
– zachowanie dwóch metrów odległości między stolikami,
– noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego.

Limit pasażerów w środkach transportu publicznego wyniesie:
tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie), 
– lub tyle, ile wynosi 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Mogą być otwarte pełnowymiarowe boiska piłkarskie:
maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Wraca możliwość uprawiania sportu na otwartej infrastrukturze:
stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach.

Umożliwienie organizacji zajęć w obiektach zamkniętych.
W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć: 
12 osób + trener (w obiektach do 300 m2), 
16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2), 
24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2), 
32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Mogą być prowadzone indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 
W świecie kultury możliwa będzie m.in.: 
– działalność kin plenerowych, w tym samochodowych, 
– wznowienie pracy na planach filmowych, 
– wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury, 
– wznowienie prób i ćwiczeń, 
– indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych.

Od 25 maja: 
Będzie można prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkoły podstawowej, 
Będzie można prowadzić konsultację z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach.

Więcej informacji na stronie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów