Trzeci pas na skrzyżowaniu jest niezbędny

Zarząd Powiatu Braniewskiego negatywnie zaopiniował odrzucenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie propozycji zmian dotyczących budowy trzeciego pasa na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Królewieckiej w Braniewie.

Od kilku miesięcy trwają konsultacje w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej W507 na odcinku z Braniewa do Pieniężna. Jak podkreślają sami projektanci i inwestor — celem przygotowanego projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kierując się tymi wskazówkami (i bezpieczeństwem) Zarząd Powiatu Braniewskiego wniósł uwagi do projektu, aby na ulicy Kościuszki, na skrzyżowaniu, stworzyć dodatkowy, trzeci pas do skrętu w prawo.

— Wnioskowaliśmy, aby na skrzyżowaniu stworzyć dodatkowy pas — mówi starosta braniewski Leszek Dziąg. — Z jednego skręcałoby się w lewo, w ulicę Gdańską, ze środkowego jechało prosto, na ulicę Przemysłową, zaś z trzeciego w prawo, w Królewiecką.

Starosta przypomina, że po wybudowaniu drugiego mostu na rzece Pasłęce ruch w stronę ul. Przemysłowej na pewno się nasili. Tym samym trzeci pas (lub rondo) jest koniecznością.

Przebudowa niemal 30-kilometrowego odcinka drogi W507 wiązać się będzie z szeregiem różnych prac. Nie tylko poprawą nawierzchni czy poboczy drogi. W grę wchodzi także budowa chodników, zatoczek autobusowych, przebudowa przejazdu kolejowego, czy przebudowa istniejących skrzyżowań.

Każda wyrażona podczas konsultacji opinia miała być rozważona przez projektantów. Skoro jednak odstąpiono od budowy trzeciego pasa na skrzyżowaniu w Braniewie, to w grę wchodzi także budowa ronda.

Braniewskie starostwo, ze względu na faktyczną potrzebę rozładowania ruchu pojazdów w tym miejscu, jest zdeterminowane do dalszego działania.

— Skoro nie można wykonać przebudowy w ramach zaplanowanego remontu, to jesteśmy gotowi rozmawiać na temat współfinansowania tej inwestycji, aby uwzględnić w niej nasze plany — mówi Leszek Dziąg.