TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ – ZWYCIĘSTWO DRUŻYNY Z LIPOWINY

11 czerwca 2018 roku na boisku Orlik 2012 przy Szkole Filialnej w Szylenach Szkoły Podstawowej
w Lipowinie rozegrano V Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Braniewskiego.

Turniej był kolejną w tym roku imprezą sportową dofinansowaną przez Powiat Braniewski zorganizowaną w ramach Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowej Rady Sportu na 2018 rok.

W Turnieju udział wzięły drużyny ze Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Braniewskiego.
Grano systemem każdy z każdym, a mecze trwały po 12 minut.
Ostatni mecz Turnieju pomiędzy reprezentacjami z Płoskini i z Lipowiny decydował o końcowym zwycięstwie. Do tego pojedynku obie drużyny przystąpiły z kompletem zwycięstw. Znakomity początek chłopców z Lipowiny, szybko strzelone dwie bramki i pewna gra w obronie zdecydowały o końcowym wyniku.

Turniej zakończył się zwycięstwem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lipowinie, miejsce drugie wywalczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Płoskini, na trzeciej pozycji uplasowała się reprezentacja ze Szkoły Podstawowej w Pieniężnie, czwarta lokata przypadła w udziale drużynie ze Szkoły Podstawowej
w Pakoszach, a piąte miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zagajach.

Starosta Braniewski Leszek Dziąg nagrodził drużyny pięknymi pucharami, a najlepszym zawodnikom wręczył pamiątkowe statuetki.

Turniej zorganizował i przeprowadził Przewodniczący Powiatowej Rady Sportu.

Fot. Archiwum Organizatora