TURNIEJ STRZELECTWA SPORTOWEGO O PUCHAR STAROSTY BRANIEWSKIEGO

W sobotę, 10 czerwca 2017 roku na strzelnicy wojskowej w Glince, odbył się Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego o puchar Starosty Braniewskiego.

Do Turnieju przystąpiły trzyosobowe drużyny zarówno dorosłych jak i młodzieży.

Drużyny dorosłych konkurowały w dwóch kategoriach, w kategorii tzw. służb mundurowych oraz pozostałych uczestników (tutaj rywalizowali zawodnicy z klubów strzeleckich, przedstawiciele instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego). Zawodnicy strzelali z karabinka KBKS do tarczy TS-1 z odległości 50 metrów w pozycji: leżąc, klęcząc i stojąc. O sukcesie drużyny decydowała suma punktów wszystkich jej uczestników.

Młodzież rywalizowała w strzelaniu z wiatrówki i kuszy do celu oraz w rzucie granatem ćwiczebnym na skupienie w dal.

Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami, a wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, które wręczali Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Członek Zarządu Powiatu Mateusz Sobieszczuk, Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Braniewie z Siedzibą w Pieniężnie Tadeusz Kłębucki, Komendant Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach ppłk SG Tomasz Chwietkiewicz oraz Prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Braniewie Wawrzyniec Paszkiet.

W tegorocznym Turnieju nie zabrakło reprezentacji ze Starostwa Powiatowego w Braniewie. Nasze drużyny zajęły: żeńska II miejsce, a męska IV miejsce (przegraliśmy z zawodnikami z klubów strzeleckich).

Turniej został zrealizowany w ramach umowy o realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, pod tytułem: „Powiatowy Pokoleniowy Dwubój sportowo-rekreacyjny o Puchar Starosty Braniewskiego”, zawartej pomiędzy Powiatem Braniewskim, a Ligą Obrony Kraju Zarządem Powiatowym LOK w Braniewie z siedzibą w Pieniężnie.